Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dane przekazywane w komunikacie szczegółowym deklaracji POZ / KAOS

24 czerwiec 2014

W celu dostosowania słownika kategorii pacjentów w komunikacie szczegółowym deklaracji POZ/KAOS do nazewnictwa placówek będących miejscem zamieszkania/pobytu pacjentów zgodnego ze stosowanym w aktualnie obowiązujących aktach prawnych, w tym: ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.), ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zmianie ulega treść kolumny "Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności" przy atrybucie typ-podopiecz w elemencie nfz:dane-dod-dekl w komunikacie szczegółowym deklaracji POZ / KAOS, zdefiniowanym w zarządzeniu nr 6/2012/DSOZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS z dnia 11 stycznia 2012 r.:

Wymagane w przypadkach wyróżnionych przez płatnika kategorii pacjentów wpływających na stawkę refundacji (oprócz medycyny szkolnej - zob. typ-ucznia).

Wartości przekazywane do 30 czerwca 2014 r.:

DPS - Podopieczny Domu Pomocy Społecznej
DMD - Podopieczny Domu Małego Dziecka
DPJ - Podopieczny Domu Pogodnej Jesieni
DSS - Podopieczny Domu Spokojnej Starości
OSW - Podopieczny Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
PPO - Podopieczny Pogotowia Opiekuńczego
MON - Żołnierz służby zasadniczej MON (PO-MON)
MS - Funkcjonariusz w służbie kandydackiej (służba zasadnicza) MS (PO-MS)
MSWIA - Funkcjonariusz w służbie kandydackiej (służba zasadnicza) MSWiA (PO-MSWIA)

Wartości przekazywane od 1 lipca 2014 r.:

DPS - Podopieczny Domu Pomocy Społecznej
MOW - Podopieczny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
MOS-c - Podopieczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - typu całodobowego
SOW - Podopieczny Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
SOS-W - Podopieczny Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
IOP - Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny
RPO-T - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna
PO-WI - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu interwencyjnego
PO-WS - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego
PO-WST - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego
PO-WSR - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej