Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

ZPO - rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia i aneksowania umów

31 styczeń 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu wykaz świadczeniodawców, którzy posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie/aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.