Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - sposób rozliczania umów w 2014 r.

31.01.2014

Informacja dla świadczeniodawców POZ o sposobie rozliczania umów w 2014 r. w zakresie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych na fakturze/rachunku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2013/DI Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/KAOS, zmianie ulega raport zwrotny do świadczeniodawców, w którym przekazywane są wyniki weryfikacji POZ  - obecnie obowiązującym komunikatem jest R_UMX.

W tym celu w Portalu Świadczeniodawcy udostępniony został raport zwrotny zawierający szablon rachunku (R_UMX).

Sposoby dotarcia do miejsc w których Świadczeniodawca może pobrać pliki R_UMX:

  1. Portal Świadczeniodawcy –> Umowy na realizacje świadczeń –> Przegląd danych o deklaracjach POZ –> Wyszukiwanie szablonów –> Pobierz. 
  2. Portal Świadczeniodawcy –> Administracja i opcje –> Przegląd stanu komunikacji/przetwarzania danych w OW NFZ (w wyszukiwarce należy wskazać Przestrzeń – Świat, Grupa – Loader POZ, Typ: R_UMX-Szablony Rachunków) –> Pobierz.

Ponadto pliki z wynikami rozliczeń weryfikacji POZ będą przekazywane drogą mailową na skrzynkę świadczeniodawcy do wymiany danych z ŁOW NFZ.

tel. kontaktowy 42 275 41 64.

Źródło: Sekcja POZ oraz ZAO