Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejność uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej

01.10.2008


Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) wprowadza zasadę uprawniającą osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", a także inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.