Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z list oczekujących

02.10.2008

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 września 2008 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących przeprowadzonej w dniu 17 września br. za miesiąc sierpień 2008 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców.

Z 256 do 208 zmalała lista błędnych i/lub brakujących kompletnych sprawozdań za miesiąc sierpień 2008 r., co oznacza, że 20 % świadczeniodawców wymienionych we wcześniejszej negatywnej weryfikacji usunęło nieprawidłowości w sprawozdawczości
z kolejek oczekujących za ten miesiąc.

Załączona do dzisiejszego komunikatu lista negatywna za ten sam miesiąc sprawozdawczy zawiera kody techniczne komórek z przypisaną im właściwą umową, które nie znalazły się w sprawozdaniach lub które zawierają błędy, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek element sprawozdania zawierał błąd, było ono w całości odrzucone przez serwer jako błędne.

Wykaz ten może posłużyć jako dalsza pomoc dla świadczeniodawców w poprawieniu istniejących błędów i/lub braków, które mogą powtórzyć się w sprawozdaniach za m-c wrzesień, których prawidłowy termin wysyłki mija 10 października br.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-41-86