Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcia środków finansowych w ramach jednej lub kilku umów

30 wrzesień 2008

Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ przypomina o możliwości dokonywania przesunięć środków finansowych w ramach jednej lub kilku umów, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.) za III kwartał 2008r.
 
Jednocześnie informujemy, że w rodzaju leczenie szpitalne z takim wnioskiem mogą wystąpić świadczeniodawcy dopiero po rozliczeniu okresu sprawozdawczego lipiec – wrzesień 2008 r, w wersji elektronicznej zgodnie z komunikatem xml obowiązującym w chwili obecnej.