Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na rok 2008 - medycyna szkolna

30.09.2008

Informacja dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ 

Przypominamy, że w dniu 10 października 2008 r.  upływa termin składania wniosków do aneksowania umów na rok 2008 w wyniku zmian w potencjale dla Świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia medycyny szkolnej w ramach umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. 

 

W związku z powyższym zmiany:

- w zatrudnieniu personelu,

- w harmonogramie,

- w strukturze organizacyjnej (rejestr wojewody),

- w objęciu opieką nowych szkół,

należy wprowadzić do Portalu Potencjału, a następnie wygenerować profil potencjału opisujący te zmiany.

 

Informacji w wypadku kłopotów z obsługą Portalu Potencjału udzielają pracownicy ŁOW NFZ pod numerami telefonów:

0 42 275 41 88 lub 042 275 41 16; 042 275 41 05.