Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Uzupełnienie do komunikatu z 2.12.2013 dla POZ - weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

11 grudzień 2013

W związku z koniecznością prawidłowego przeprowadzenia procesu przedłużenia obowiązywania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna do 31 grudnia 2014 r., Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności dokonania aktualizacji potencjału zgłoszonego do realizacji umów, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w komunikacie ŁOW NFZ z dnia 26 września 2013 r.

Powyższej aktualizacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2013 r.

Stan potencjału określony na dzień 16 grudnia 2013 r. będzie podstawą utworzenia załączników do umów na rok 2014.

 

komunikat z dnia 2 grudnia 2013

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ (tel.: 42 275 41 67).