Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

11.12.2013

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wieku dzieci podlegającym badaniom bilansowym określonym w pkt 7 i 8 części III załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, poz. 1248), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza w załączeniu stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie, celem wykorzystania w bieżącej pracy.

 W załączeniu informacja dot. warunków realizacji badań bilansowych, w szczególności dzieci 5-letnich