Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na rok 2008 - medycyna szkolna

17 wrzesień 2008

Informacja dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w sprawie aneksowania umów na rok 2008 w wyniku zmian w potencjale MEDYCYNA SZKOLNA

 Przypominamy, że została udostępniona możliwość technicznego przygotowania wystąpienia o aneks do istniejących umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna i zgodnie z komunikatem z dnia 19 sierpnia 2008 r. Świadczeniodawcy, którzy realizują świadczenia medycyny szkolnej w ramach umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi mają obowiązek wprowadzić zmiany zachodzące u świadczeniodawcy za pomocą Portalu Potencjału i wygenerować profil potencjału opisujący te zmiany.

Dotyczy to:

- zmian w zatrudnieniu personelu,

- zmian w harmonogramie,

- zmian organizacyjnych (rejestr wojewody),

- objęcia opieką nowych szkół.

Zmiany te należy wprowadzić i zgłosić do Łódzkiego OW NFZ najpóźniej do 10 października 2008 r.

 

W przypadku wątpliwości związanych z obsługą Portalu Potencjału prosimy się kontaktować z pracownikami Łódzkiego OW NFZ pod następującymi numerami telefonów: 0 42 275 41 88 lub 042 275 41 16; 042 275 41 05.

 

Plik do pobrania:

Wniosek o zmianę danych w umowie poz