Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z kolejek oczekujących

15.09.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) - od okresu sprawozdawczego październik 2008 roku obowiązują nowe słowniki komórek organizacyjnych oraz procedur medycznych i terapeutycznych programów zdrowotnych, podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczeniodawcy zobowiązani będą także do przekazywania jedynie ogólnej liczby osób oczekujących, a nie jak dotychczas obok ogólnej liczby osób oczekujących również liczby osób oczekujących wpisanych na listy oczekujących po 1 stycznia 2007 roku.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przez świadczeniodawców programów służących do przesyłania sprawozdań o kolejkach oczekujących do ww. wymagań obowiązujących od okresu sprawozdawczego październik 2008 roku. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe słowniki.

Jednocześnie przypominamy o obowiązującej zasadzie, zgodnie z którą osoby oczekujące na procedurę medyczną, program terapeutyczny nie mogą być jednocześnie wykazywane jako oczekujący do komórki organizacyjnej. W przeciwnym przypadku liczba osób oczekujących byłaby sztucznie zawyżana.