Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

15.09.2008

Informacja dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Refundacja przedmiotów i środków pomocniczych w grupach kodowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2008 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.