Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy do umów w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne

10.09.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  Zarządzenia nr 66/2008/DSM z dnia 3 września 2008 r.
oraz  Zarządzeniem nr 65/2008/DSM z dnia 3 września 2008 r.  zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne, ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów  od dnia 11.09.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.