Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów - leczenie stomatologiczne

08.09.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 63/2008/DSOZ z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

1)   od dnia 09.09.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;

2)   od dnia 10.09.2008 r. we właściwych miejscowo Delegaturach.