Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy do umów w rodzaju świadczeń: profilaktyczne programy zdrowotne

04.09.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  Zarządzenia nr 62/2008/DSOZ z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 04.09.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.