Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: opieka długoterminowa

03 wrzesień 2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 53/2008/DSOZ z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz  zarządzenia Nr 60/2008/DSOZ z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 03.09.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.