Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie stomatologiczne

02 wrzesień 2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29.08.2008 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 63/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 29 sierpnia 2008 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie  stomatologiczne”.Zmiana dotyczy załącznika nr 2 do zarządzenia.