Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących usługi z zakresu medycyny szkolnej

02.09.2008

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa problemami z przygotowaniem list uczniów do dnia 8 września 2008 r. Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że termin przesłania tych danych został przedłużony do dnia 17 września 2008 r. Jednocześnie przypominamy, że przesłane dane muszą być zgodne ze strukturą Komunikatu Szczegółowego NFZ (Deklaracji POZ).