Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących usługi z zakresu POZ

01.09.2008

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ przypomina o konieczności przesłania do dnia 8 września 2008 r. sprawozdania całościowego z deklaracji, zgodnie z komunikatem z dnia 13 sierpnia 2008 r.