Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju: opieka długoterminowa

28 sierpień 2008

W związku z  Zarządzeniem nr 53/2008/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.08.2008 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa, zmienionego Zarządzeniem nr 60/2008/DSOZ  z dnia 21.08.2008 r., Wydział Ekonomiczno-Finansowy informuje, iż rozliczenie za świadczenia zrealizowane w miesiącu sierpniu br. należy złożyć bez danych elektronicznych. Rozliczenie może nastąpić do 1/12 wartości umowy wg. stanu na dzień 31.07.2008 r. Dane elektroniczne oraz korekty rachunków/faktur VAT należy uzupełnić po podpisaniu aneksów zmieniających umowy w terminie do 30.09.2008 r.

O terminie podpisania aneksów poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.