Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych

26.08.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności rozliczenia świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Rozliczenie świadczeń za miesiąc styczeń 2008 roku należy dokonać do dnia 5 września 2008 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach postępowania przy rozliczeniu świadczeń z tytułu OC zamieszczone są na stronie internetowej ŁOW NFZ w Serwisie: „Dla Świadczeniodawców - Rozliczenia”

Telefony kontaktowe:

0-42 275-48-55

0-42 275-48-58