Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ankiety udarowe - kody produktów

25.08.2008

Stosownie do par. 16 ust. 2 Zarządzenia Nr 32/2008 Prezesa NFZ (z późn. zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia poniżej kody produktów związanych z leczeniem udarów, dla których należy wypełniać ankiety udarowe.

Są to produkty  o następujących kodach:
• 5.51.01.0001048,
• 5.51.01.0001049,
• 5.51.01.0001050.

Jednocześnie przypominamy, iż możliwość wypełnienia ankiety w Portalu Świadczeniodawcy następuje po przesłaniu (w formie elektronicznej) sprawozdania z wykonanych świadczeń.