Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z POZ

01.02.2013

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej za 2012 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę Świadczeniodawców, którzy nie przekazali sprawozdań zbiorczych lub przesłali w sposób nieprawidłowy.


Przypominamy Państwu, że sprawozdania za miesiąc styczeń i luty 2012 r., powinny być przekazane w wersji komunikatu XML typu ZBPOZ: 3/1.3, natomiast sprawozdania od miesiąca marca 2012 r. należy przekazywać w wersji: 3/1.4. W przypadku umów zawierających zakres lekarza poz sprawozdania za miesiące czerwiec i grudzień powinny zawierać załączniki 3b i 3c do umowy POZ. 

Prosimy o poprawienie i uzupełnienie ww. sprawozdań w terminie do 6 lutego 2013 r.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem Działu POZ - p. Małgorzatą Suchcicką (tel. 42 275 41 42).