Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program CHUK - jak wybrać miejsce wykonywania świadczeń

04.02.2013

W związku z telefonicznymi zapytaniami w sprawie niemożności wyboru miejsca wykonywania świadczeń w SIMP przez świadczeniodawców realizujących program profilaktyki chorób układu krążenia, Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w SIMP należy wybrać właściwy kod zakresu ( jak w umowie ), a nie pierwszy, sugerowany przez system.

Aby rozwiązać tę kwestię, należy wybrać kolejno:  KONFIGURACJE → PARAMETRY → UKŁAD KRĄŻENIA → PRODUKT KONTRAKTOWY W UMOWIE W 2013r., następnie wybrać i zapisać właściwy dla Państwa kod zakresu: 01.0010.099.11, 01.0010.093.11 lub 01.0010.107.11.

Dla ułatwienia ŁOW NFZ przedstawia wykaz świadczeniodawców z przynależnym kodem zakresu w 2013 r.

 

Źródło: Sekcja Profilaktycznych Programów Zdrowotnych