Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa

30.07.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.137.858 z dnia 30 lipca 2008 r.)