Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - określenie warunków zawierania i realizacji umów

30.07.2008

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że z mocą obowiązującą od 29 lipca 2008 r., uprawomocnia się Zarządzenie Nr 51/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z wyjątkiem § 1, pkt 7 obowiązujący od 01 lipca 2008 r.

Szczegółowe informacje w Dziale dla Świadczeniodawców – Sprawozdawczość – Sprawozdawczość w podstawowej opiece zdrowotnej.