Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zarządzenie nr 49/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

31 lipiec 2008

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, iż dnia 23 lipca 2008r. ukazało się Zarządzenie nr 49/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym zostały wprowadzone zmiany w zakresie hospitalizacji udarów mózgu w oddziale chorób wewnętrznych. 
Zgodnie z w/w Zarządzeniem w ramach oddziału chorób wewnętrznych jest możliwości rozliczenia hospitalizacji z powodu udaru mózgu na podstawie grupy: choroby układu nerwowego kod grupy A 50 – udar mózgu - leczenie.
Jednocześnie, ŁOW NFZ prosi o zapoznanie się z pozostałymi zmianami przedstawionymi w tabeli zmian dołączonej do Zarządzenia Nr 49/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r.