Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przygotowanie danych do umów w rodzaju: leczenie szpitalne

01.08.2008

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń informuje, że w związku podpisaniem aneksów w rodzaju leczenie szpitalne na II półrocze 2008 r. prosimy wszystkich świadczeniodawców o przygotowanie danych z potencjałem do umów w rodzaju Leczenie Szpitalne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2008 r.

Sposób postępowania przy sporządzeniu wniosku o zmianę danych w  mowie został opublikowany komunikatem na naszej stronie w dniu 30 lipca 2008.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli w państwa placówce nie nastąpiły zmiany w potencjale realizującym umowy w/w rodzaju prosimy o przedstawienie na piśmie informacji, co do których zakresów świadczeń potencjał nie uległ zmianom. W takim przypadku dane do załączników do umowy zostaną przygotowane na podstawie potencjału jaki został nam przez państwa dostarczony na początku roku.