Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy do umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny-ratownictwo medyczne

29.07.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 48/2008/DSM z dnia 23 lipca 2008r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów  od dnia 31.07.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.