Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - komunikat odpowiedzi po weryfikacji

28.07.2008

Wydział Spraw Świadczebiobiorców ŁOW NFZ informuje, że w komunikacie odpowiedzi po weryfikacji Z_WDP w wersji 2 (1.1), wprowadzono dodatkową informację o nie uwzględnianych w strukturach populacyjnych świadczeniodawców usług nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej (ambulatoryjnej i/lub wyjazdowej), pacjentach występujących na listach lekarskich jednostek, sprawujących nocną i świąteczną opiekę medyczną w POZ.

Informacja zawierająca kod świadczeniodawcy, który realizuje nocną i świąteczną kompleksową (lekarsko-pielęgniarską) opiekę medyczną w POZ zawarta jest w atrybucie OPIS elementu PROBLEM i pozwala zidentyfikować pacjentów objętych tym rodzajem opieki.