Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla lekarzy i świadczeniodawców

28.12.2012

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2012 r., Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że:

do 31 marca 2013 roku dopuszcza się wystawianie recept na drukach recept, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę stanowią 01.


Dane o których mowa w §3 ust. 1 pkt 7 lit. b, tj. numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o której mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera oraz § 4 ust. 1 pkt 4, tj. identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON nie muszą być przedstawiane w postaci kodu kreskowego.