Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia i aneksowania umów na rok 2013 w rodzaju: ZPO

31.12.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków następujących świadczeniodawców (w załączeniu). Pozytywna ocena powyższych wniosków skutkować będzie podpisaniem lub aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju ZPO.