Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

WAŻNE! Dotyczy wniosku ws. kont bankowych

28.12.2012

Łódzki OW NFZ przypomina o konieczności złożenia wniosku dotyczącego kont bankowych świadczeniodawcy za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (instrukcja w komunikacie z dnia 17.12.2012 r.). Wniosek powinien zostać sporządzony do każdego rodzaju świadczeń odrębnie, NAWET JEŚLI NUMER RACHUNKU NIE ULEGŁ ZMIANIE. Jest to warunek konieczny do przygotowania umowy na rok 2013 r.

Oryginały wniosków należy składać w Oddziale NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58 w punkcie informacyjnym na parterze lub przesłać na numer faksu 42 275 40 34, a oryginał pocztą (przypominamy, że wniosek o konta bankowe należy złożyć we właściwych miejscowo Delegaturach jeżeli dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej)

 

tel. 42 275 49 70, 42 275 49 77