Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rehabilitacja - podpisywanie aneksów

03.12.2012

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 76/2012/DSOZ z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

rehabilitacja lecznicza

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

od dnia 30 listopada 2012 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,
tel.  42 275 49 77.

 

Źródło: Dział Obsługi Umów