Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

W sprawie realizacji zapisów procedury 2010/001/DSOZ/PZ/1.1.

30 listopad 2012

Realizując zapisy Procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń o numerze 2010/001/DSOZ/PZ/1.1, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje wymagane dokumenty w sposób określony w w/w procedurze.