Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Spotkania dotyczące eWUŚ

03.12.2012
Zapraszamy Państwa na spotkania, które będą  poświęcone Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie eWUŚ).
 
Szkolenia adresowane są przed wszystkim do osób odpowiedzialnych za organizację obiegu informacji u świadczeniodawców, którzy mają umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W czasie szkolenia przedstawimy koncepcję systemu eWUŚ, omówimy sposób uzyskiwania dostępu do systemu, wpływ systemu na sprawozdawczość do NFZ. Przedstawimy również zagadnienia dotyczące sprawdzania prawa do świadczeń oraz sposobu wyjaśniania problemów związanych z prawem do świadczeń.
 
Aby wziąć udział w ww. szkoleniu, należy zarejestrować się w serwisie MUS, wybierając dogodny dla Państwa termin i miejsce. System pozwala zarejestrować jedną osobę wskazaną przez świadczeniodawcę, tak, aby dać szansę udziału w omawianych spotkaniach jak najliczniejszej grupie świadczeniodawców. Od środy, 28 listopada 2012 umożliwiamy zapisanie 3 osób reprezentujących świadczeniodawcę.  Świadczeniodawcy, którzy już wskazali uczestników szkolenia, mogą zapisać dodatkowe 2 osoby.

 

Zobacz terminy spotkań