Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie umów - programy terapeutyczne i chemioterapia

23.07.2008

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że szczególne zasady rozliczania świadczeń w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu systemu jednorodnych grup pacjentów - JGP (komunikat Prezesa NFZ z dnia 11.06.2008r.) nie dotyczą terapeutycznych programów zdrowotnych i chemioterapii.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie szczegółowych rozliczeń z realizacji wyżej wymienionych umów.