Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia

25.07.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że 26 lipca 2008 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 123 poz. 801)