Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne

18.07.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 44/2008/DSOZ z dnia 2 lipca 2008r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

  • od dnia 18.07.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,
  • od dnia 21.07.2008r. we właściwych miejscowo Delegaturach.