Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: leczenie szpitalne

17.07.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania aneksów na II półrocze 2008 r. do umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Odbiór aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) –  Dział Obsługi Umów – od dnia 17.07.2008r.