Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie refundacji sprzętu stomijnego

25 październik 2012

W oparciu o przekazane stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi informuje, że w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu „zaopatrzenie w worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny” (poz. 14 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze), refundacji ze środków publicznych w zakresie innego sprzętu stomijnego podlegają wyłącznie następujące wyroby:

  • płytki + worki,
  • zestawy irygacyjne,
  • pasty uszczelniająco-gojące,
  • pierścienie uszczelniające.

W związku z powyższym informujemy, że z dniem ukazania się niniejszego komunikatu należy bezwzględnie zaprzestać realizacji zleceń na inne niż ww. wyroby, ponieważ świadczenia takie nie będą refundowane przez ŁOW NFZ.
 
Jednocześnie prosimy świadczeniodawców, którzy w załączniku nr 1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi przedstawili inny niż wymieniony powyżej sprzęt stomijny, taki jak np.: aerozol do usuwania przylepca, spray ochronny, saszetki żelujące itp.) o niezwłoczne usunięcie takich produktów handlowych z umowy i przekazanie powyższych zmian celem przygotowania przez ŁOW NFZ aneksu obowiązującego od dnia 1 listopada 2012 r.