Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z POZ

07.11.2012

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej za trzy kwartały 2012 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców, którzy nie przekazali sprawozdań zbiorczych lub przesłali je w sposób nieprawidłowy.


Przypominamy Państwu, że sprawozdania za miesiąc styczeń i luty 2012 r., powinny być przekazane w wersji komunikatu XML typu ZBPOZ: 3/1.3, natomiast sprawozdania od miesiąca marca 2012 r. należy przekazywać w wersji: 3/1.4. W przypadku umów zawierających zakres lekarza poz sprawozdanie za miesiąc czerwiec powinno zawierać załączniki 3b i 3c do umowy POZ. 

Prosimy o poprawienie i uzupełnienie ww. sprawozdań w terminie do 16 listopada 2012 r.

W razie wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem Działu POZ - p. Małgorzatą Suchcicką, tel. 42 275 41 42.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców