Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów

22 październik 2012

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 19 października 2012 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w rodzajach świadczeń:

 • Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne 
 • Profilaktyczne programy zdrowotne 
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny.


Jednocześnie informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy na konto administratora komunikatem został przesłany kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS. W przypadku świadczeniodawców posiadających jednego użytkownika Portalu Świadczeniodawcy komunikat został przesłany na konto tego użytkownika.

Propozycje planów rzeczowo-finansowych stanowiące załącznik do pisma są określone na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z wyjątkiem umów w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia i programy zdrowotne (lekowe) oraz umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna gdzie okres rozliczeniowy obowiązywać będzie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 
 
Link do aplikacji internetowej wraz ze szczegółową instrukcją użytkowania dostępny jest po uprzednim zalogowaniu z poziomu Serwisu MUS w opcji: Propozycje finansowe na rok 2013.
 
Plany rzeczowo – finansowe przygotowane w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur:

 • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne,  rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) 
 • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne,  rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz Podstawowa opieka zdrowotna –  w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) 
 • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne,  rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)

do dnia 2 listopada 2012r.

Jednocześnie informujemy że w przypadku umów wieloletnich w/w rodzajach podczas aneksowania umów Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ automatycznie utworzy szablony umów na 2013 rok na podstawie bieżących umów. W związku z tym podczas aneksowania umów nie będzie konieczności składania formularzy aktualizacyjnych (ofert).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 

 • wsparcie techniczne dotyczące obsługi MUS: 042 275 48 81, 042 275 48 84, 042 275 48 78, 042 275 48 85
 • wsparcie merytoryczne:

Łódź:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna: 042 / 27-54-188, 042 / 27-54-167 
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 042 / 27-54-911, 042 / 27-54-952, 042 / 27-54-910 
  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 042 / 27-54-969, 042 / 27-54-964  
  • Rehabilitacja lecznicza: 042 / 27-54-909
  • Leczenie stomatologiczne: 042 / 27-54-869, 042 / 27-54-868 
  • Profilaktyczne programy zdrowotne: 042 / 27-54-960, : 042 / 27-54-897 
  • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: 042 / 27-54-969 
  • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze: 042 / 27-54-908
  • Leczenie szpitalne: 042 / 27-54-958, 042 / 27-54-959

Delegatura w Skierniewicach:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna: 046 / 832-15-92 
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 046 / 834-16-01
  • Rehabilitacja lecznicza: 046 / 834-16-11
  • Leczenie stomatologiczne: 046 / 834-16-19

Delegatura w Sieradzu:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna: 043 / 822-19-85 w. 12 
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 043 / 822-19-85 w. 13, 043 / 822-19-85 w. 12 
 • Rehabilitacja lecznicza: 043 / 822-15-86 w. 25 
 • Leczenie stomatologiczne: 043 / 822-19-83 w. 11

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim: 

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna:  042 / 27-54-117, 042 / 27-54-114 
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 042 / 27-54-112, 042 / 27-54-114 
 • Rehabilitacja lecznicza: 042 / 27-54-112, 042 / 27-54-114 
 • Leczenie stomatologiczne: 042 / 27-54-112, 042 / 27-54-114.