Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie stomatologiczne

10.07.2008

ŁOW NFZ przedstawia stanowisko Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia dotyczące stosowania światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

"Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń oraz wykazu dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługującym dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia ( zał. Nr 4 do ww. rozporządzenia) stosuje się światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie: przy leczeniu próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb, przy całkowitym opracowaniu i odbudowie ubytku zęba na 1 powierzchni, przy całkowitym opracowaniu i odbudowie ubytku zęba na 2 powierzchniach, przy całkowitym opracowaniu i odbudowie rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach, przy całkowitym opracowaniu i odbudowie rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach. Powyższy zapis w § 1 pkt. 4 dotyczy również leczenia uzębienia mlecznego u dzieci jw. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, zostały wprowadzone w celu doprecyzowania interpretacji powyższego zapisu i w konsekwencji stosowania przez lekarzy kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych przy uzupełnianiu ubytków zębów siecznych i kłów w ramach świadczeń gwarantowanych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.