Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju ZAO

10 lipiec 2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 42/2008/DSOZ z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:  zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi,  ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 10.07.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.