Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

10.07.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 38/2008/DSOZ z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz zarządzenia Nr 40/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

  • od dnia 10.07.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,
  • od dnia 10.07.2008r. we właściwych miejscowo Delegaturach.