Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Uprawnienie dostępu z prawami administratora do Portalu Świadczeniodawcy

17.09.2012

Zwracamy się do Państwa z prośbą o weryfikację użytkowników posiadających uprawnienie administratora w Portalu Świadczeniodawcy. Administrator będzie niezbędny w procesie aneksowania umów na rok 2013.

Należy zwrócić uwagę, czy znają Państwo hasło dostępowe do konta użytkownika z uprawnieniami administratora w Portalu Świadczeniodawcy.

W celu zweryfikowania, czy konto posiada uprawnienia administratora, należy rozwinąć serwis Administracja i opcje, w którym nieaktywna bądź brak opcji Administracja prawami dostępu oznacza brak uprawnień administracyjnych dla zalogowanego użytkownika. 

Jeżeli nie posiadają Państwo żadnego użytkownika w Portalu Świadczeniodawcy z uprawnieniami administratora, należy wygenerować Wniosek o nadanie uprawnienia administratora. Link do wniosku znajduje się w serwisie Administracja i opcje. Podpisany i podstemplowany wniosek należy przesłać na adres ŁOW NFZ bądź na faks pod numer 42/27-54-061.

Jeżeli link do wniosku jest nieaktywny, a zalogowany użytkownik nie posiada uprawnienia do Administracji prawami dostępu, oznacza to, że dla tego świadczeniodawcy istnieje jeszcze co najmniej jedno dodatkowe konto, które ma już nadane uprawnienia administratora.

W przypadku braku dostępu do posiadanego konta administratora prosimy o kontakt z pracownikiem ŁOW NFZ pod  numerem telefonu 42/27 54 943 w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.