Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja w sprawie zmiany komunikatu „LIOCZ”

28.09.2012

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 54/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących, szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, służący do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących począwszy od 1 października br. ulega zmianie do wersji  LIOCZ 5.1.6

Jednocześnie traci moc zarządzenie Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących (format komunikatu LIOCZ 5.1.5)