Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne – aneksy do umów

09.07.2012
W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 37/2012/DSOZ z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
  •  leczenie szpitalne

 

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 9 lipca 2012 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.
 
Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy