Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczenia nielimitowane w rodzaju leczenie szpitalne

06 lipiec 2012

W związku z kończącymi się dnia 30 czerwca 2012 r. limitami w produktach kontraktowych 03.4100.130.02; 03.4421.140,150,160.02 i 03.4450.231,240,250,260.02, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o uzupełnienie w systemie do dnia 10 lipca 2012r sprawozdań z realizacji ww. zakresów do dnia 30 czerwca 2012r.

Powyższe dane będą stanowić podstawę  do analizy w oparciu o którą ŁOW NFZ przygotuje stosowne aneksy dla świadczeniodawców.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.  (42) 275-49-54 ,(42) 275-49-73 lub (42) 275-48-35.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy